GenoTIP-HBS

İŞYERİ HEKİMLİĞİ PROGRAMI


GENEL BİLGİLER

GenoTIP - İşyeri hekimliği programı, kurumsal işletmelerin sağlık birimlerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek bir Yönetim Bilgi Sistemi ve Bilgi Yönetim Sistemi yazılımıdır.

İşyeri hekimliği modülü, bir revirdeki ana hizmet ve süreçlerin bilgisayar ortamında kolay, düzenli ve güvenilir bir biçimde yönetilebilmesi sağlar. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla fonksiyonel modüller halinde hazırlanmıştır.

Temel İşyeri Hekimliği Modülleri:

 • Hasta Kayıt-Kabul Modülü
 • Muayene Modülü
 • Stok Modülü
 • Kullanıcı Yönetim Modülü

İşyeri Hekimliği Genel Teknik ve Kullanım Özellikleri:

 • Microsoft’un Windows 98, me, NT, Windows 2000,XP, Vista,Windows 7 gibi Windows95’den sonraki bütün sürümleriyle uyumludur.
 • SQL Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanılmıştır.
 • Delphi dili ile çok kullanıcılı olarak ve client-server yapıda hazırlanmıştır.
 • Nesne tabanlı programlama tekniği ile kullanım kolaylığı sağlayan arayüzler geliştirilmiştir.
 • Modüler ve ölçeklenebilir nitelikleriyle, kullanıcı ihtiyaçlarındaki gelişmelere kolaylıkla uyum sağlar; yeni kullanıcı, fonksiyon ve modül eklenebilir.
 • Entegre yapısı ile modüller arası ilişki/iletişim hızlı ve güvenli olarak sağlanmıştır.
 • Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir. Kullanıcıların görev ve yetkileri tanımlanabilir. Hangi modülleri kullanabilecekleri; görme, değiştirme, silme vb. yetkileri belirlenebilir.
 • Kullanıcıdan bağımsız olarak otomatik veri yedekleme yapılır.
 • Kayıt kitleme opsiyonuyla belli zamandan sonra kayıtlar otomatik olarak kilitlenir ve üzerinde yetkili harici işlem yapılamaz.
 • Tüm modüllerdeki, her türlü istatistik veya raporlama çıktıları Excel veya Word’e kaydedilebilir.
 • Aynı anda birden fazla kurumun işçi bilgilerinin takibi yapılabilir.
 • Birden fazla doktorun muayene bilgileri girilebilir. Her doktor için ayrı protokol defteri takibi yapılabilir.
 • Gıda maddelerinin kontrol sonuçları girilebilir.
 • PDKS yazılımlarıyla entegrasyon sağlanabilir. (Opsiyonel)
 • Vademecum (ilaç rehberi ) bilgilerini içerir. Kullanıcının da yeni tanımları girmesine olanak tanır.
 • Türkçe ICD 10 tanı kodlarını içerir. Kullanıcının da yeni tanımlamaları girmesine olanak tanır.


İŞYERİ HEKİMLİĞİ ANA MODÜLÜ

Bu modül hastanın revire gelişi sırasında kimlik kayıt ve kabulünün yapılmasını, gerekli kayıtların tutulmasını, hastanın muayene, ilaç ,rapor gibi bilgilerin yanı sıra kurumların gıda kontrol muayene sonuçlarının girilmesi gibi temel işlemlerin yapılmasını amaçlar.

 • Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri (adı, soyadı, doğum yeri, tarihi ve cinsiyeti, adres ve telefonu, e-posta adres, fotoğrafı,kurumu...), tek bir hasta protokol numarasına bağlı olarak tutulur. Hastanın kaydı, revire ilk gelişinde bir kez yapılır, sonraki gelişleri aynı numara üzerinden izlenebilir, yeniden kayıt yapılması engellenir.
 • İnternet kamera veya dijital fotoğraf makinesiyle hastanın fotoğrafı kaydedilebilir
 • Hastanın ilgili sağlık görevlisine kaydı açılır ve otomatik olarak protokol numaralarının takibi yapılır. Hastanın, revire her gelişi hasta numarasından ayrı bir sıra numarası verilerek izlenir, her ziyarette gerçekleşen işlemler ayrı ayrı sorgulanabilir.
 • Gün sonunda kullanılan malzemelerin listesi, bakılan hastaların listesi, farklı kriterlere göre alınabilir.
 • Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.
 • Alınan rapor çıktıları word, Excel, pdf ve html formatlarında kaydedilebilir.
 • PDKS programından yeni kimlikler otomatik olarak aktarılabilir.
 • PDKS programından istenilen kimlik bilgisi ile eşleştirme sağlanabilir.
 • Hastanın aile bilgileri takip edilebilir.
 • Hastanın eski işyeri bilgileri takip edilebilir.
 • Hastanın nüfus bilgileri takip edilebilir.
 • Hastanın revire yapmış olduğu tüm gelişler tek bir ekranda özet olarak görülebilir.
 • Hasta için her gelişte kullanılmış olan malzeme bilgileri takip edilebilir.
 • Hastanın tıbbi öyküsü takip edilebilir.
 • Hastaya yapılmış olan Laboratuar tetkiklerin takibi yapılabilir.
 • Hastaya yapılan muayene bilgileri girilip bu muayene bilgilerin rapor çıktıları alınabilir.
 • Muayene sonucunda yapılan işlemler girilebilir. (Reçete,sevk, tanılar.)
 • Hastanın protokol bilgileri görülebilir.
 • Vademecum listesinden hastaya reçete yazılabilir. İlaçların prospektüs bilgileri görülebilir. Sık kullanılan ilaç bilgileri tanımlanarak aranan ilaçlara daha hızlı erişim sağlanabilir.
 • Odyometri ölçüm bilgileri girilerek bilgisayar ortamında otomatik çizim yapılabilir. Yapılan bu çizimin bilgisayar çıktısı alınabilir.
 • Hastaya istirahat, hastalık, sevk gibi farklı raporlar yazılabilir.
 • İş kazası panelinden ne kadar zamandır iş yerinde kaza olmadığı bilgileri görülebilir. İki iş kazası arasındaki en kısa ve en uzun gerçekleşme zaman aralıkları görülebilir.
 • Kurum bazında gıda kontrol muayene bilgileri girilebilir.
 • Kullanıcı tanımlamaları yetkili kullanıcı tarafından yapılarak istenilen bölümler üzerinde görme,ekleme, değiştirme, silme yetkileri tanımlanabilir.
 • Birden fazla doktor tanımı yapılarak bu doktorlar için ayrı ayrı protokol defteri takibi yapılabilir. 


STOK MODÜLÜ

Revir depo ve ambarlarında tutulan sarf malzemelerine ilişkin stok işlemlerinin yürütülmesini, demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

 • Revirde kullanılan her malzeme için kimlik bilgileri tutulur.
 • Hangi malzemenin hangi firmalar tarafından üretildiğine ilişkin kayıtlar ve firma kimlik bilgileri tutulabilir.
 • Malzeme giriş/çıkışı yapılabilmeli ve gerekli kayıtlar tutulabilir.
 • Stok kontrol işlemleri yapılabilir.
 • Stoklar gruplanabildiği gibi, aynı malzeme birden fazla birim (Paket, adet, kilo, vb.) bazında izlenebilir.
 • Her malzeme için, maksimum, minimum ve emniyet stok seviyeleri, tahmini temin süresi vb. bilgileri tutulabilir.
 • Servislerdeki depolar izlenebilir.
 • Stok seviyelerine göre sipariş listeleri otomatik olarak oluşturulabilir.
 • Gerekli matbu evrakların çıktıları kolayca alınabilir.
 • Envanter dökümü (aylık,yıllık) yapılabilir.
 • Tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilir, sorgular yanıtlanabilir ve raporların çıktısı alınabilir.
 • Gereken modüllerle entegre çalışabilir.
 • Depolara göre sarfiyat takibi yapılabilir.
 • Depolar arası transfer işlemleri gerçekleştirilebilir.
 • Sayım tutanağı kullanılarak yapılan sayımdan sonra geçerli stok miktarları belirlenebilir.

KULLANICI YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kullanıcıların, her modül için ad, şifre ve yetkilerini tanımlamak için kullanılır.